Ylen 9.10.2020 julkaisemassa uutisessa puhutaan sote-uudistuksen ja koronan vaikutuksesta kuntien talouteen. Uutisessa on haastateltu suomalaisen kuntatalouden asiantuntijaa Eero Laesterää, jonka laskelmien mukaan useat kunnat tekevät voittoa valtion keväällä niille myöntämillä tuilla.  

Koronan aiheuttama tilanne kuntien talouteen on harmillinen, sillä se lisää kuntien välisiä alueellisia eroja ja siten epätasa-arvoa eri kuntien asukkaiden välillä. Osalla kunnista veroprosentti uhkaa nousta koronan aiheuttamien tappioiden vaikutuksesta, kun taas joillakin kunnilla menee paremmin, ja ne tekevät jopa voittoa valtion niille antamilla tuilla. Eniten kärsivät ne kunnat, joille palveluala on merkittävässä roolissa ja joissa väestö on taantuvaa. Mielestäni olisi juuri tuettava eniten niitä kuntia, joilla menee kaikista huonoiten. Tietysti on ymmärrettävää, että valtion oli keväällä hankala arvioida, paljonko kukin kunta tarvitsee tukea pysyäkseen jaloillaan. Vaikeuksia korona tuo varmasti kaikille kunnille.  

Kuntien haasteena korona-ajassa on se, että menot kasvavat tulojen vähentyessä, kun ihmisiä joutuu työttömäksi eivätkä kunnat saa niin paljon veroja kuin aiemmin. Menoista ison palan haukkaa terveydenhuolto, jonka kulut kasvavat koronan seurauksena edelleen. Ratkaisuna tähän voisi olla sote-uudistus, joka sysäisi terveydenhuollon pois yksittäisten kuntien vastuulta. Sote-uudistus lisäisi kuntien välistä alueellista tasa-arvoa, sillä se hillitsee jo valmiiksi korkean kunnallisveron nousupainetta. Uudistusta ei kuitenkaan ole ihan mutkatonta toteuttaa, sillä on katsottava asiaa useamman eri kunnan näkökulmasta ja järjestettävä terveydenhuolto toimivaksi kaikille. Toivon, että päättäjät tekevät sellaisia ratkaisuja, jotka edistävät tasapuolisesti kaikkien kuntien hyötyä. 

https://yle.fi/uutiset/3-11573987