9.10.2020 Ylen sivuilla julkaistu uutinen käsittelee koronan vaikutusta kuntien talouteen sekä kuntaveroa. Uutisessa ilmenee hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän yllättävät laskelman tulokset. 

Ymmärrettävästi korona on aiheuttanut hankalan tilanteen kunnille, mikä näkyy kuntien saamissa tuissa. Uutisessa kerrotaan valtion antamien tukien tuottavan joissakin kunnissa jopa voittoa. Tilanne on erittäin hankala niille kunnille, joissa matkailun tuottamat tulot ovat suuria. Helpompi tilanne on esimerkiksi maaseuduilla, joissa asukkaat ovat useasti suurilta osin eläkeläisiä. Koronatuki oikeastaan tavallaan tasoittaa kuntien välisiä eroja. 

Mielestäni kuntienveroprosenttien nostaminen kunnissa, joissa se jo valmiiksi ei ole kohtuuttoman korkea, olisi järkevää tässä koronatilanteessa. Toisaalta näissä kunnissa, joissa korotuksia voitaisiin tehdä, myös koronan vaikutukset ovat olleet suurempia. Ja toisaalta veroprosentin nostaminen taas vähentää huomattavasti kuntien muuttovetovoimaa työssäkävijöiden kannalta, kuten myös uutisessa mainitaan. Kuten uutisessa käy ilmi ei asia ole niin yksiselitteinen ja olen tästä samaa mieltä, että johtuen koronatuen tasoittavasta vaikutuksesta on tuet tällä hetkellä syytä jättää ennalleen. 

Erittäin suuressa merkityksessä kuntien taloudessa on terveydenhuolto. Uskon terveydenhuoltoon menevien kulujen juuri lisääntyvän tulevaisuudessa muun muassa koronan seurauksena. Juuri tämän vuoksi uudesta sote-uudistuksesta olisi hyötyä kunnille, jotka kamppailevat tälläkin hetkellä hankalan tilanteen parissa. 

https://yle.fi/uutiset/3-11573987