Korona pandemia on vaikuttanut talouteen monin eri tavoin. Etenkin matkailualan yritykset ovat kokeneet suuria tappioita, sillä matkailukiellot ovat estäneet vuosittaisien turistien tulemisen. Tämä on varsinkin näkynyt Lapin alueella erityisen paljon.  

Näin ollen kotimaan matkailun merkitys on kasvanut huimasti. Minusta tämä on monella tapaa positiivinen asia. Kotimaa matkailu on viime vuosina jäänyt ulkomaa matkailun varjoon, mikä on harmi silläkotimaassakin olisi paljon nähtävää. Lisäksi matkailu lähemmäksi on aina parempi ilmastonmuutoksen ja luonnon takia.  

Kuitenkaan sitä ei voida kieltää, etteikö ulkomaisten turistien menettäminen olisi iso taloudellinen tappio. Siksi minusta onkin hyvä asia, että on pyritty löytämään ratkaisuja tilanteen normalisoimiseksi. Koronatestaus lähtömaassa ja sitten taas Suomessa, kuulostaa minusta hyvältä ratkaisulta.   

Näinä aikoina mielestäni olisi erittäin tärkeää tukea tappiota tekeviä yrityksiä. On myös hyvä yrittää löytää ratkaisuja sille, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Toivottavasti tilanne normalisoituisi pian ja yritykset voisivat jatkaa toimintaansa normaalisti.