Nyt korona-aikana Suomen talous on ottanut kovia iskuja, ja sen seurauksena monet kymmenet tuhannet ovat menettäneet työpaikkansa, koska yritysten kassavirta on vähentynyt ja siten niillä ei enää ole varaa maksaa työntekijöille. Noin 35 0000 suomalaista on menettänyt työpaikkansa, ja työllisyysasteen luku on tippunut 71,4 prosenttiin viimevuotisesta 72,6 prosentista. 

 

Mielestäni työttömyyden lisääntyminen on aina huono asia, koska se rasittaa valtion kassaa reilun määrän, koska työttömille täytyy maksaa työttömyyskorvauksia ja muita avustuksia. Ja tietenkin työpaikan menettäminen rasittaa kotitalouksia, kun tulotaso laskee ja ostovoima heikkenee. Perheen ruoanhankkiminen saattaa vaikeutua huomattavasti ja kaikkeen ei välttämättä riitä rahaa. Uuden työpaikan löytäminen on tällä hetkellä vaikeaa, koska yrityksillä ei ole varaa palkata varojen puutteen takia. Nyt kun toinen korona-aalto on vielä tulossa, on odotettava työttömien määrän lisääntyvän vielä entisestään. 

 

Minun mielestäni valtion tulisi auttaa työpaikkansa menettäneitä jonkin tapaisilla ekstratuilla, kuten Yhdysvalloissa, jossa jokaiselle asukkaalle myönnettiin 1200 dollarin elvytyspaketti. Tämän tapaiset avustukset olisivat tärkeitä, jotta tulonmenetyksien vaikutuksia voitaisiin lieventää, joka edesauttaisi elintason säilyttämistä, vaikkakin valtion velkaantumisen kustannuksella. 

 

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006675255.html