Etlan muistio: talouskasvusta luopuminen huono ratkaisu ilmastonmuutokseen ­– koronakriisi hyvä osoitus 

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006699939.html  

Uutisessa puhutaan talouskasvun ja markkinatalouden yhteydestä ilmastonmuutokseen, ja siitä olisiko niiden hillitsemisestä hyötyä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Olen samaa mieltä uutisen kanssa siitä, että talouskasvua hidastamalla vain pahennetaan ilmastonmuutosta. Talouskasvu luo työpaikkoja, eli talouskasvun hidastumisesta aiheutuu työttömyyttä, jolloin ilmastonmuutosta estävät yritykset voivat köyhtyä tai kaatua. Toisaalta liiallinen talouskasvu aiheuttaa päästöjen kasvamista, mikä ei ole hyvä ilmastonmuutoksen kannalta. Talouskasvua ei siis saisi hidastaa eikä päästää kasvamaan liikaa. 

Koronapandemia on näyttänyt, miksi talouskasvusta luopuminen ei loppujen lopuksi ole hyvä idea. Vaikka koronakriisi on vähentänyt päästöjä, se on myös lisännyt työttömyyttä ja velkauttanut julkista taloutta, jolloin sillä ei ole varaa tukea teknologista kehitystä. 

Markkinataloudenkin hillitsemisestä on haittaa, sillä silloin teknologinen kehitys hidastuu, eikä kehitetä uusia ideoita tai uutta teknologiaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Ilmastonmuutoksen estämiseksi tarvitaan uutta, tehokkaampaa ja puhtaampaa teknologiaa kuin tällä hetkellä.